Si Jampang lantas mengguna-gunai Mayangsari dengan guna-guna dari Pak Dul